افشای استفاده رژیم صهیونیستی از پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی در یک جنگ