آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …آرایشگاه مردانه و داماد حمید بخشیچرا تیرچه پیش تنیده bpico ؟

پیام مهم ترور آبسرد
این برنامه چگونه عملیاتی می شد ؟از طریق طراحی یک الگوی کار برای برقراری توازن منطقه ای ؛یعنی قدرت یک بازیگر ضد نظم را از طریق قدرت بازیگر دیگر مهار کردن و همچنین محدود سازی توان عملیاتی،میدانی و استراتژیک بازیگران رقیب . از همین رو قرار بود ایران به برجام بازگردد تا از نقطه گریز هسته ای فاصله گیرد.فروش تسلیحات به عربستان نیز محدود تر می شد و چک سفید امضا از اسراییل برای اقدامات یکجانبه در سطح منطقه ای گرفته می شد. حمله نظامی دامنه  وسیعی از تاکتیک ها را در برمی گیرد:از رخنه و نفوذ تا پوشش و فریب.به نظر می رسد بسیاری از اقدامات نظامی از جمله مستقر کردن ناو یا هواپیماهای بمب افکن برای القای این موضوع به طرف مقابل بود تا شائبه جنگ کلاسیک یا عملیات سخت اما محدود و موضعی به ذهن متبادر شود تا امکان استفاده از رویکرد غیر مستقیم (indirection approach)فراهم شود.در این تاکیتک شما ذهن حریف را به نیروی محدود اما ثاثیر گذار در صحنه عملیاتی مشغول می کنید تا توان حمله از عقب و کناره ها را بیابید.به نظر می رسد این اتفاق در ترور آبسرد رخ داده است. اما با این همه بعید به نظر می رسد تا ٢٠ژانویه ٢٠٢٠کار به همینجا ختم شود.ایران در این بازه زمانی محدود ،به ناچار باید در کنش متقابل بازدارندگی دفاعی خود را به نمایش بگذارد.اما مشخص نیست کنش متناسب ایران به این حمله چه فرجامی خواهد داشت.بی کنشی نیز در عمل منجر به پیشروی حریف در توسل به سایر تاکتیک های حمله خواهد شد.حتی اگر اقدامی نظامی بلوک عربی-اسراییلی را خوش بینانه محدود به ترور مهره کلیدی و اثرگذار برنامه موشکی و هسته ای ایران بدانیم؛این بلوک به بزرگترین چالش برای سیاست منطقه ای بایدن تبدیل خواهد شد وحتی ممکن است خط مشی دموکرات ها را با مرگ جنینی مواجه کند. شرایط منطقه با زمانیکه اوباما در سال٢٠١٥ با ایران به برجام رسید ،بسیار تفاوت کرده است و بازیگران منطقه در حال بازی بر لبه پرتگاه هستند و عامل موثر در بروز این شرایط ،عدم توازن بزرگی است که منطقه از آن رنج می برد.اگر به زمین شناسی و نظریه تکتونیک صفحه ای علاقه مند باشیم؛باید به این مساله اذعان کنیم که خاورمیانه در حال تجربه حرکت بطئی در پوسته زمین خود است؛رانش قطعی است اما زمان آن نامعلوم. این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند