در آستانه شب یلدا؛ قیمت پسته سر به فلک گذاشت

در آستانه شب یلدا؛ قیمت پسته سر به فلک گذاشت