نرخ دلار در سامانه نیما/ معامله ۱۷۱ میلیون دلار در 4 مهر 1400