نخست‌وزیر لبنان استعفای جورج قرداحی را پذیرفت

نخست‌وزیر لبنان استعفای جورج قرداحی را پذیرفت