شما جوانان در مورد وضعیت ما در قبل انقلاب چه می‌دانید؟ ماجرای کشتن 5 جوان ایرانی توسط یک زن مست آمریکایی در آن دوران