افت 4 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

افت 4 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران