یک فروند بالگرد در شهرستان اردل دچار سانحه شد

یک فروند بالگرد در شهرستان اردل دچار سانحه شد