این روغن حس بویایی مبتلایان به کرونا را بازمی گرداند