ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت 27 شهریور 1400/ افت 3 درصدی