انتقاد پوتین از اردوغان درباره به کارگیری پهپادهای بیرقدار

انتقاد  پوتین از اردوغان  درباره به کارگیری پهپادهای بیرقدار