هراس بانک مرکزی از کاهش عرضه دلار/حباب قیمتی سکه به 4.6 درصد رسید