تایید گفت‌وگوی بایدن و پوتین در روزهای آینده از سوی کاخ سفید

تایید گفت‌وگوی بایدن و پوتین در روزهای آینده از سوی کاخ سفید