درخواست اوکراین درباره اعمال تحریم‌های «ناتو» علیه روسیه

درخواست اوکراین درباره اعمال تحریم‌های «ناتو» علیه روسیه