کار شایسته رونالدو برای فوتبالیستی که به کما رفت+عکس