پنجره هافمن | پنجره دوجداره هافمن …تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …نیروی خدماتی و کمک انباردارکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدید

کنایه سنگین مهراب قاسم خانی به وزیر بهداشت