گلایه های مادر غزاله از مردم/ اظهارنظرهایی می کنند که قلب من را به درد می‌آورد/ هیچ کس جای ما نبوده است