طعنه تند مطهری به اصولگرایان؛ خوشحالیم در این توافق نه موشکی هوا می شود نه آتش می زنند!+عکس

طعنه تند مطهری به اصولگرایان؛ خوشحالیم در این توافق نه موشکی هوا می شود نه آتش می زنند!+عکس