این ارز دیجیتالی همچنان پیشتاز بازار رمزارزها  است