اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراف آلمان به ناتوانی در جایگزینی تسلیحات ارسالی به اوکراین