پلمب قهوه‌خانه و سفره‌خانه‌هایی که قلیان دست مردم می‌دهند