قیمت درهم  امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶|  نزول قیمت + جدول