اگر درباره نوستالژی سینما عصر جدید راست می‌گفتند، می‌آمدند و فیلم می‌دیدند