ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت 24 مهر 1400/ افزایش 2 درصدی