برای خرید خانه نوساز در شهرها و کلان شهرهای کشور  چقدر پول لازم است؟