جزییات دیدار وزیران خارجه ایران و تاجیکستان در تهران