رنگبندی کرونایی استان ها/  ۹ شهر در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعیت نارنجی