تسمه حمل بار تسمه باربرداریاسباب کشی و باربری در اهوازتعمیر دستگاه بخور سردفروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …

آژیر قرمز در آمار کرونا
به گزارش اقتصاد نیوز، روز دوم آذر با بازگشت آمارهای کرونا به روزهای تلخ همراه شد. در حالیکه اولین روز از سومین ماه پاییز با ریزشی قابل توجه در تمام بخش های کرونایی همراه بود اما دومین روز از آذر، کورسوی امید برای بهبود شرایط را از بین برد و چراغ خطر همچنان روشن ماند.  در آمارهای امروز وزارت بهداشت و درمان باز هم میزان ابتلا، مرز 13 هزار نفر را رد کرد و شمار جانباختگان کرونایی در 24 ساعت گذشته به 475 نفر رسید. از سوی دیگر در شرایطی که آمار فوتی ها در چنین حد بالایی قرار دارد، کاهش نسبت بستری های روزانه به مبتلایان نیز روایتی دیگر از بحرانی بودن شیوع کرونا در ایران است. دومین گام کرونایی آذر آمار ابتلای روزانه کرونا در 2 آذر به 13 هزار و 53 نفر رسید. این هفتمین روزی است که آمار کرونایی در حد ابتلای 13 هزار نفر قرار دارد. شمار مبتلایان کرونایی امروز نسبت به موقعیت مشابه در ماه قبل نزدیک به 112 درصد افزایش یافته است. رشد دوماهه مبتلایان کرونایی نیز 262 درصد محاسبه می شود که نشان از رشد بالای ابتلا نسبت به دوماه گذشته دارد. آمار وزارت بهداشت و درمان در روز جاری از میزان فوتی ها نیز در حد بالایی قرار داشت . در همین راستا حد فوتی ها به 475 نفر رسید. این بیست و سومین روزی است که شمار مرگ و میر روزانه بالاتر از 400 نفر بوده است و 14 روز است که بالاتر از 450 نفر قرار دارد. این رقم نسبت به موقعیت مشابه خود در ماه آبان 42 درصد رشد داشته است. رشد دو ماهه این میزان نیز در حد 158 درصد محاسبه می شود. رکورد بیماران وخیم شکسته شد از تلخ ترین آمارهای کرونایی که در پاییز دائما  در حال رکورد زنی بوده بخش بیماران وخیم است. شمار روزانه بیماران بد حال در روز جاری به 5 هزار و 796 نفر رسید. که بالاترین حد روزانه تا کنون بوده است. هشدار روند معکوس نسبت ها از کشندگی کرونا اما مهمترین بخش از آمارهای اخیر کرونایی که به نظر نگران کننده می رسد در شاخه نسبت‌های بستری و ابتلای روزانه است. درحالیکه نسبت ابتلا به تست در روزهای اخیر به بالاترین حد خود رسیده اما نسبت بستریهای روزانه به مبتلایان در حدی بسیار کم تر از گذشته قرار دارد. این عبارت چه دلیل و چه نشانه هایی دارد؟ در شرایطی که شمار تست های روزانه 8 روزاست که در حد 40 هزار نفر قرار دارد نسبت مبتلایان به تمام تست های روزانه از 18 درصد در ابتدای پاییز به 32 درصد در روز جاری رسیده است. این درحالیست که حد بستری های روزانه از 41 درصد در ابتدای پاییز به کمترین حد خود یعنی 16 درصد تنزل پیدا کرده است. مقایسه روند این دو نشان می دهد که آمار نسبت ابتلا و  بستری روندی معکوس داشته است.  این روند معکوس در کنار آمار بالای فوتی های روزانه نشان می دهد یا ظرفیت بیمارستان ها کفاف این حد از ابتلا را نمی دهد یا بیماران دیر به بیمارستان مراجعه می کنند. به هر شکل قدرت مرگ و میرکورنایی در روزهای اخیر به حد بالایی رسیده است. چنانچه به پیشروی کرونا در ایران توجهی نشود ممکن است این بیماری از کنترل خارج شده و آمار تلختری را از خود به جای گذارد. این مطلب برایم مفید است بلی 5 نفر این پست را پسندیده اند