اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سکوت ممتد بانک مرکزی در بازار باز
به گزارش اقتصادنیوز، روند معاملات بازار باز در اولین هفته مهر ماه برگزارشده و کماکان سیاست بانک مرکزی در قبال وضعیت نقدینگی بانک ها تغییری نداشته است. در این بازار بانک های دارای کسری با فروش یک هفته ای اوراق به بانک مرکزی، اقدام به استقراض پول از این نهاد می کنند. این عملیات نرخ سود مشخصی داشته که بانک مرکزی براساس وضعیت بازار بین بانکی و اهداف کلی سیاست های بانکی خود آن را تعیین می کند. در همین خصوص در هفته منتهی به 4 مهر ماه امسال، بانک مرکزی در  18 بانک تزریق نقدینگی انجام داد. سطح ثابت تزریق نقدینگی در بازار باز در هفته اخیر بانک مرکزی در حدود 67 هزار و 370 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرد. بررسی روند بسط پول در این بازار نشان می دهد در این هفته ها تزریق نقدینگی در مرز ثابتی نزدیک به 70 همت قرار داشته و این مرز اکنون به مرحله هفتمین هفته متوالی رسیده است. نرخ سود تزریق پول در این بازار که دیگر متغیر مهم در این معاملات به شمار می آید در این هفته برابر با 21 درصد بوده و برای چهارمین هفته متوالی در این سطح ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر در یک ماه اخیر بانک مرکزی در مبادلات خود در این بازار تغییر قابل توجهی را ثبت نکرده است. این در حالی است که استقراض بانک ها از بانک مرکزی در بازار شبانه افت قابل توجهی را رقم زده است. افت بالای تزریق پول در بازار شبانه در کنار بازار باز بانک مرکزی در بازار شبانه نیز اقدام به بده بستان با بانک ها می کند. در بازار شبانه بانک ها می توانند نیازهای کوتاه مدت خود را در این معاملات برطرف کنند. نرخ سود موزون در معاملات بین بانک ها نرخ بهره بین بانکی یکی از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد است. در این بازار نرخ سود در بازه 14 تا 22 درصد قرارداشته که ابتداو انتهای آن در اختیار بانک مرکزی است. اگر نهاد مالی ای در این بازار نتواند نیاز خود را برطرف کند، می تواند سراغ بانک مرکزی آمده و از این نهاد استقراض نقدینگی با نرخ سود 22 درصد کند. همان اعتبارات قاعده مند. آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد در هفته اخیر این معاملات کاهش قابل توجهی داشته و در مرز 2 هزار میلیارد تومان قرار داشته است. این رقم نسبت به هفته قبل در حدود 82 درصد کاهش داشته است. افت قابل ملاحظه اعتبارات قاعده مند در این بازار یکی از مهم ترین اتفاقات هفته اخیر قلمداد می شود.    همچنین بخوانید قبض و بسط نقدینگی در بازار باز نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار 1401 +جدول سه اتفاق مهم در بازارهای بین بانکی 7 هفته رکوردزنی بسط پول در بازار باز