تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب … جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

رونمایی از برندگان اصلی قرعه کشی سایپا
به گزارش اقتصادنیوز؛ در این مرحله از طرح پیش فروش سایپا ۷۲۴ هزار و ۶۸۴ نفر شرکت کردند که ۷۱۷ هزار و ۹۹۷ نفر واجد شرایط شناخته شدند، با این شرایط می توان گفت 9 درصد از متقاضیان فاقد شرکت در قرعه کشی شناخته شدند. در این طرح « ۵۰۰  دستگاه خودرو تیبا صندوق دار»، «هزار دستگاه تیبا2»،«۵۰۰دستگاه ساینا»،« هزار دستگاه سایپا  151 » ،« ۳۰۰ دستگاه نیسان تک سوز»،« ۱۸۰۰دستگاه نیسان تک سوز آپشنال»، «۱۸۰۰ دستگاه نیسان دوگانه سوز آپشنال» و« ۱۰۰ دستگاه پادرا آپشنال» برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. متقاضیان تیبا در این مرحله از قرعه کشی تیبا با 116هزار و 848 ثبت نامی واجد شرایط بالاترین درخواست ثبت شده را به خود اختصاص داد که از این تعداد 500 متقاضی برنده این مرحله از قرعه کشی سایپا اعلام و 500 نفر نیز به عنوان رزو در نظر گرفته شدند. فاصله بین منتخبین تیبا عدد116 بوده و این به معنی آن است که از هر 234 متقاضی تیبا (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر انتخاب شده است. متقاضیان تیبا2 اما واجدین شرایط ثبت نامی تیبا2 نیز در این مرحله 236 هزار و 125 نفر بوده که از این تعداد 1000 ثبت نام کننده به عنوان برنده قرعه کشی اعلام شدند و 1000 ثبت نام کننده نیز در لیست رزو قرار گرفتند. فاصله بین منتخبین برای تیبا2 نیز عدد 118 اعلام شده که با این شرایط از هر 236  متقاضی تیبا2 (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر انتخاب می شود. متقاضیان ساینا مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط برای ساینا نیز249 هزار و 723 متقاضی است که از که از این تعداد 500  متقاضی در لیست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین ساینا نیز عدد 249  بوده که با این شرایط از هر 499  متقاضی ساینا (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است. متقاضیان سایپا 151 جدول متقاضیان دارای شرایط نشان دهنده آن است که در مجموع 33 هزار و 960 متقاضی برای خودرو (سایپا 151) ثبت نام کرده اند که از این تعداد 33 هزار و  646متقاضی در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا هزار نفر برنده اعلام شدند و با توجه به قوانین هزار متقاضی نیز در لیست رزو قرار گرفته اند. فاصله بین منتخبین برای سایپا 151 عدد 16 است که این به معنی آن است که از هر34 متقاضی سایپا 151 (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر امکان دستیابی به خودرو ثبت نامی را داشته است.  متقاضیان نیسان تک سوز مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط برای نیسان تک سوز نیز 20 هزار و 596 متقاضی است که از این تعداد 300 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین ساینا نیز عدد 34  بوده که با این شرایط از هر 69 متقاضی نیسان تک سوز (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است. متقاضیان نیسان تک سوز آپشنال مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط برای نیسان تک سوز آپشنال نیز 6 هزار و 873 متقاضی است که از این تعداد 1800 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین نیسان تک سوز آپشنال نیز عدد 1  بوده که با این شرایط از هر 4 متقاضی نیسان تک سوز آپشنال (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است. متقاضیان نیسان دوگانه سوز آپشنال مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط برای نیسان دوگانه سوز آشنال نیز 38 هزار و 710 متقاضی است که از این تعداد 1800 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین ساینا نیز عدد 10 بوده که با این شرایط از هر 22 متقاضی نیسان دوگانه سوز آپشنال (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است. پادرا آپشنال مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط برای پادرا آپشنال نیز 15 هزار و 476 متقاضی است که از این تعداد 100 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین پادرا آپشنال نیز عدد 77 بوده که با این شرایط از هر 155 متقاضی پادرا آپشنال (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است. ظرفیت محصولات عرضه شده گروه خودروسازی سایپا در این طرح فروش ۷ هزار خودرو است و براساس قانون ۷هزار نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شده اند، اسامی منتخبان پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی فردا چهارشنبه حدود ساعت 12 ظهر فردا (چهارشنبه) در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر خواهد شد. این مطلب برایم مفید است بلی 18 نفر این پست را پسندیده اند