صالح آبادی: نرخ سود افزایش نمی یابد/ برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بورس