افت شدید محبوبیت بایدن در نظرسنجی‌ها؛ ترامپ جلو زد