خبری مهم درباره سهام عدالت، خودرو،  کرونا، طلا و دلار