خط‌ونشان یک سناتور تندروی آمریکایی برای جو بایدن / جمهوری‌خواهان قدرت بگیرند، توافق پاره خواهد شد

خط‌ونشان یک سناتور تندروی آمریکایی برای جو بایدن / جمهوری‌خواهان قدرت بگیرند، توافق پاره خواهد شد