پیش بینی بورس فردا 30 شهریور 1400/ مرز مقاومت شاخص تغییر میکند؟