پیش بینی بورس در 6 ماه دوم سال 1400/ راز جاماندگی بورس از دلا‌ر