۲۰ میلیون تومان سود، بابت خرید هر خودروی حواله‌ای!