طالبان: آمریکا باید دارایی‌های افغانستان را آزاد کند