قیمت در بازار ایران خودرویی ها دو قطبی شد + جدول قیمت