هشدار وزیرخارجه روسیه نسبت به طرح‌های تقابلی آمریکا در آسیا-اقیانوسیه

هشدار وزیرخارجه روسیه نسبت به طرح‌های تقابلی آمریکا در آسیا-اقیانوسیه