قالیباف رانت‌خواران را «سلول‌های سرطانی» خطاب کرد

قالیباف رانت‌خواران را «سلول‌های سرطانی» خطاب کرد