معاون رئیس‌جمهور: چین با دولت رئیسی بهتر از روحانی کار می‌کند