سناریوی بورس در روز دوشنبه/پیش بینی بازار امروز

سناریوی بورس در روز دوشنبه/پیش بینی بازار امروز