جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …فنر های پیچشی و فنر فرمدار آبکاری نیکل و کروم روی آلومینیوم …تخت ماساژ آفرودیت ریلکس Relax

این دستگاه ایرانی در ۲۰ دقیقه کرونا را از بین می‌برد