تحسین دیدار مشترک دولت و مجلس از سوی وزیر اطلاعات

تحسین دیدار مشترک دولت و مجلس از سوی وزیر اطلاعات