خلیل‌زاد بعد از کناره‌گیری: بین آمریکا و طالبان اعتمادی نیست