مقررات جدید برای سنوگرافی زنان در بیمارستان‌های ایران!