پیش‌بینی فارن‌پالیسی از آینده روابط پاکستان و طالبان