تیپ دیپلمات اماراتی در دیدار با شمخانی+ عکس

تیپ دیپلمات اماراتی در دیدار با شمخانی+ عکس