رئیسی: ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند است

رئیسی: ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند است